Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 10.01.2018 22:31:27 

Historie branného závodu
 
 
 
 
 
Historie zimního závodu mladých hasičů
v Trávníku
 
Areál ZD Kvasicko a.s. (vlevo), kde se nachází zázemí závodu

      V roce 2013 se konal již 30. ročník zimního závodu mladých hasičů, který se stal hlavní náplní činnosti SDH.
      Je to dlouhá doba pro organizování velmi náročného závodu pro mládež. Každým přibývajícím rokem se jeho úroveň zlepšovala, přicházelo se s novými podněty a náměty, které stále více zdokonalovaly tento všestranný závod, a tak pomalu začala vznikat tradice závodu známého nejen po celém okrese.
         První ročník tohoto závodu, který nese původně název Zimní branný závod mladých požárníků, se konal v únoru 1983. Přínosem bylo, že se závodníci nepresentovali jen z řad úzce specializované organizace mladých hasičů, ale byl to závod pro mládež všech dětských organizací té doby a také žáků základních škol.
          I konání závodu v zimních měsících nebylo náhodné, tehdy činnost dětí vrcholila v různých závodech v jarních a letních měsících v místních i okresních přeborech a na podzim a v zimě nastával útlum. Veškeré aktivity se přesunuly do kluboven a školních tříd a dětem často chyběla inspirace.
        Myšlenkou zakladatelů tohoto závodu bylo zaktivizovat děti v době zimních měsíců na přípravu všestraného závodu v okresním měřítku, se zapojením co největšího počtu dětí, který by se realizoval koncem zimy. A to se také podařilo.
        Závod vznikl na podnět Lenky Kundrátkové ze ZŠ Kvasice a jeho konání v Trávníku prosadil člen místního svazu požární ochrany Oldřich Šoltys.
       Jednotlivé ročníky závodu se konaly a dodnes konají vždy na přelomu měsíce února a března, takže zájemci mají dostatek času na přípravu.
        Hlavním organizátorem je od začátku výbor Sboru dobrovolných hasičů v Trávníku, který do přípravy a vlastního provedení závodu zaktivizoval většinu členů místní hasičské organizace a řadu členů mysliveckého sdružení a českého zahrádkářského svazu. Přípravou a vlastním konáním závodu žije prakticky celá obec, vše vrcholí v den konání závodů, kdy se do obce sjíždějí desítky červenobílých hasičských aut přivážející závodníky.
        Kladný přístup ke konání závodů byl i ze strany představitelů obce Těšnovice-Trávník o později,kdy se Trávník sloučil s Kroměříží, i představitelů města Kroměříže.
        Velkým přínosem pro konání závodů je i vstřícný přístup zemědělského družstva, které dalo k dispozici přízemí administrativní budovy a od 3. ročníku prostory mechanizačního střediska v Trávníku.
      Po roce 1989 se řady organizátorů z Trávníku rozšířily o členy Svazu dobrovolných hasičů z Kroměříže, kde aktivní roli sehrává starosta OSH Zdenek Janásek.
         Všechny ročníky závodu se konaly  v okolí Trávníku a část trasy je vedena Trávnickým lesem. Závodí tříčlenná družstva ve starší a mladší kategorii.
       Členové družstev plní úkoly na kontrolních stanovištích, rozmístěny na dvou až tří kilometrové trase a navíc odpovídají na dvacet testových otázek, rozmístěných na stromech po celé trase.
         Na stanovištích plní úkoly jako je střelba ze vzduchovky na cíl, hod granátem na cíl, poskytování první pomoci, překonávání překážek, prokazují dovednosti v práci s mapou a buzolou, v používání uzlů a protipožárních znalostech.
       Obě kategorie soutěží o putovní poháry SDH Trávník a podle celkového umístění obdrží družstva diplomy a věcné ceny, kterých se díky sponzorům vždy podařilo nashromáždit potřebné množství, takže je obdržela i družstva umístěná v druhé polovině tabulky.
     Pro zábavu a poučení je každý ročník zpestřen promítáním filmů, vystoupením skupiny historického šermu, ukázkami vojenské techniky, výstavkami moderní hasičské techniky, činností členů hasičského záchranného sboru, praktickým použitím výsuvného žebříků s plošinou nebo úkázkou použití pneumatických nůžek při vyprošťování osob z havarovaných automobilů, zajímavá pro děti je i ukázka zdravotní techniky rychlé záchranné pomoci atd.
    

         Počasí v uplynulých ročnících závodníkům přálo. Některé ročníky však byly provázeny deštěm, plískanicemi a blátem, hejhoršímm však pro závodníky i pro rozhodčí na stanovištích byly kruté mrazy, které v ranních hodinách dosahovaly -15 až -20°C. Nezapomenutelné a kouzelné byly závody v tiché, zasněžené krajině s teplotai do -5°C.
        Za celou dobu konání závodů se vystřídala při plnění úkolů jak na přípravě, tak i při vlastní organizaci závodu řada členů SDH z Trávníku,SDH z Kroměříže a aktivistů z řad trávnických myslivců,zahrádkářů a ostatních občanů.
        Mnozí vydrželi při plnění stejných úkolů po celou dobu, jiní jen několik ročníků, mnozí v jednotlivých ročnících plnili různé úkoly. Všichni měli snahu, aby požadované úkoly splnili co nejzodpovědněji, ku spokojenosti všech účastníků závodů, o čemž svědčí velká účast ve všech ročnících, často značně převyšující hranici dvou set závodníků.
     Bohužel mnozí z řad organizátorů již mezi námi nejsou. V této souvislosti je třeba si připomenout jméno spoluzakladatele závodu Oldřicha Šoltyse, který řídil vlastní organizaci závodu do roku 1990, kdy se přestěhoval do Hulína a později do Dolní Rožínky, kde v roce 1998 zemřel.
       Obětavým spoluorganizátorem byl i František Petřík, který ve 20 ročnících zabezpečoval mnoho úkolů, ať již propagaci v tisku, evidenci přihlášených závodníků, v zajišťování sponzorů a cen, v přípravě trati, ve vyhodnocování soutěže atd. Bylo na něj vždy spolehnutí, žádný úkol neodmítl, až toho mnozí mnozí zneužívali. Toto všechno jsme si uvědomili až po jeho smrti na podzim roku 2003 a hlavně pak v lednu při přípravě 21. ročníku.
     Náplň soutěže se vždy připravovala již několik měsíců před závodem. Spočívala v přípravě propozic, ve vypracování teoretických testových otázek a praktických úkolů pro jednotlivá stanoviště, které se v každémk ročníku měnili. Tento úkol zodpovědně plnil Oldřich Šoltys, Lenka Kundratková a Jindřich Novák.
       Celá organizace závodu spočívá v řadě úkolů jako je vytyčení trasy, rozmístění kontrolních stanovišť, vytyčení azimutového úseku. V den závodu pak zabezpečení prezence, startu a cíle, ve vyhodnocování, průběžné zveřejňování výsledků na tabuli, vyhlášení výsledku a předání putovního poháru, cen a diplomů.


autor článku Mgr. Jindřich Novák
TOPlist